Dit zijn planten die hoofdzakelijk in de winter bovengronds afsterven en in het voorjaar weer tevoorschijn komen vanuit de wortelpruik. Over het algemeen vormen ze na het uitlopen een overdadige bloemenpracht in uw tuin. Sommige vaste planten zijn wintergroen, zoals bijvoorbeeld de Helleboris Niger, Waldsteinia en varensoorten. Hieronder vallen ook siergrassen zoals Festuca, Miscanthus, Pennisetum en Bamboes zoals Fargesia en Phyllostachys